Изнасяне на обрана лавандула (видео)

След като работниците напълнят големите чували с ожънат цвят, носачите ги изсипват в малкото ремарке, което ги извозва от нивата. Извозеният цвят се прехвърля в голямо ремарке, посредством вили. След като се напълни, голямото ремарке потегля към дестилерията.

Once employees fill large bags with harvested inflorescence bearers pour them into a small trailer that transported them off the field. Shipped inflorescence is transferred to large trailer by villas. After the large trailer is filled up, it goes to distillery.

Публикувано в За лавандулата, Полезна информация