Усвояване на европейски фондове за отглеждане на лавандула

Усвояване на Евро фондове

Всички знаем, че да се занимаваш със земеделие е доста трудоемко и времеемко занимание. Отглеждането на каквато и да е култура е свързано и с извършването на определени по вид и размер разходи.

В същото време добивът, който ще получим не е изцяло в наши ръце, а до голяма степен зависи от независещи от нас фактори като климатичните условия, интензитета на различни болести по растенията и вредители.

Като добавим към това и факта, че дребният и среден български земеделски производител трябва да се конкурира при реализация на своята продукция с големи земеделски кооперации и чуждестранни фирми се оказва, че рентабилността на занимаващите се със земеделие българи е сериозно застрашена.

В отговор на тези негативни факти и в посока към стимулиране на земеделското производство в България, от Европейският съюз се отпускат значителни суми разпределени в различни оперативни програми и конкретни мерки с насоченост обхващаща почти всички земеделски подотрасли.

Европейските субсидии представляват безвъзмездни плащания в помощ на земеделските производители в борбата им за развитие и конкурентоспособност. За съжаление по една или друга причина голяма част от отпуснатите суми за субсидиране на българското земеделие остават неусвоени и се пренасочват към други сектори и към други държави членки на съюза показали по-добра усвояемост на средствата.

Често процедурите по одобрение за дадена субсидия са доста тежки и времеемки, но с повечко мотивация и с малко помощ от специалисти в тази сфера резултатите са изключително благоприятни за земеделският производител. Ние имаме опит в усвояването на Европейските пари за Българското земеделие и сме готови да ви укажем необходимото съдействие по пътя Ви към тяхното усвояване.

Както казахме мерките и програмите са доста, изискванията за получаване на средствата са различни, но пък и субсидиите са достатъчно атрактивни и си заслужават усилието. За повече информация свържете се с най-близката до вашето населено място Областна служба за съвети в земеделието и там с готовност и безплатно ще ви окажат необходимото съдействие по Вашият път към Европейските пари.

С етикет: , , , , ,
Публикувано в Новини, Полезна информация